Opis

PROFESJONALNE

ZARZĄDZANIE WYDRUKIEM

DocuProfessional służy do zarządzania wydrukiem, kopiowaniem i skanowaniem na urządzeniach wielofunkcyjnych Xerox, Epson, HP, Brother. Jest to modułowy system, dający możliwości kontroli wykonywanych zadań.

System DocuProfessional umożliwia firmie obniżenie kosztów wydruku, zwiększenie bezpieczeństwa i poufności wydruku, optymalizację procesu produkcji dokumentów.

System składa się z podstawowych modułów:

Autoryzacja

Dostęp do urządzenia jest zabezpieczony. Użytkownik może odblokować urządzenie za pomocą karty dostępowej bądź swojego PIN-u/danych logowania z AD.

Wydruk podążający

Odebranie wydruku z dowolnego urządzenia* podłączonego do systemu. Konieczność autoryzacji gwarantuje poufność wydruku.

Raportowanie

Umożliwia uzyskanie szczegółowych raportów ilościowych i kosztowych zawierających dane o wydrukach, skanach oraz skopiowanych dokumentach.

zarządzanie wydrukiem - ikona 4
Skanowanie

Parametryzowane funkcje skanowania na udostępniony zasób użytkownika bądź jego e-mail.Dodatkowe moduły:

materials for download, check these materials
OCR

DocuOffice - Możliwość skanowania do formatów edytowalnych m.in. Word, Excel, PowerPoint, … i wysyłanie prac na e-mail bądź do folderu sieciowego zalogowanego użytkownika.

OCR

DocuBarcode – skanowanie dokumentów z rozpoznawaniem kodu kreskowego. Kod kreskowy jako rozdzielnik stron i zapisany do nazwy pliku.

Zarządzanie wydrukiem - Główne cechy systemu :

 •  rozliczanie kosztów drukowania, kopiowania, skanowania
 • autoryzacja za pomocą karty zbliżeniowej bądź kodu PIN
 • wydruk poufny i podążający
 • centralny system zarządzania urządzeniami (centrala + oddziały)
 • centralny system raportowania (centrala + oddziały)
 • integracja systemu z panelem urządzenia wielofunkcyjnego
 • definiowanie polityki wydruku (tworzenie reguł: drukowania, kopiowania, skanowania)
 • monitorowanie stanu urządzeń – poziom tonera, papieru, awarie, błędy,
 • panel administracyjny dostępny przez interfejs webowy
 • zarządzanie pracami: aktywne, ulubione, historia, usuwanie
 • skanowanie na e-mai i do folderu zalogowanego użytkownika
 • centralny system skanowania – workflow
 • wydruk mobilny
 • zaawansowane zarządzanie wydrukiem
 • polski i angielski interfejs: panel administratora, interfejs urządzenia
 w

Widok systemu na panelu urządzenia – przykład na urządzeniu Xerox Altalink

Bezpieczeństwo

Dzięki modułowi autoryzacji niepowołane osoby mają zablokowany dostęp do urządzenia. Wydrukowane dokumenty są dostępne tylko dla właściciela. Mamy pełną kontrolę nad: drukowaniem, kopiowaniem i skanowaniem dokumentów w firmie. Komunikacja pomiędzy urządzeniem a systemem odbywa się poprzez protokół SSL.

Wygoda

Wydrukowane prace można odebrać na dowolnym urządzeniu* podłączonym do systemu. Istnieje możliwość wydrukowania wszystkich bądź tylko wybranych prac. System umożliwia podgląd pierwszych stron dokumentu, zmianę podstawowych parametrów wydruku przy urządzeniu.

Panel administracyjny

Panel użytkownika

ARCHITEKTURA

DOCUPROFESSIONAL ENTERPRISE

 1. Całe zarządzanie systemem DP odbywa się przez centralę.
 2. Urządzenia MFP mogą być podłączone bezpośrednio do centrali bądź do oddziału (jednostki).
 3. Jest możliwość wydrukowania swojej pracy w dowolnym oddziale jak i centrali.
 4. Oddział może działać autonomicznie (czyli bez podłączenia do centrali) przez 7 dni. Po przywrócenia połączenia (komunikacji) z centralą dane zostaną zsynchronizowane.
 5. Jeśli urządzenia są podłączone do centrali to skanowanie po (HTTPS/SMB/FTP) odbywa się przez centralę.
 6. Jeśli urządzenia są podłączone do oddziału to skanowanie po (HTTPS/SMB/FTP) odbywa się przez oddział.
 7. Skanowanie z mechanizmem OCR (silnik abbyy) odbywa się przez centralę – skan trafia na daną jednostkę gdzie jest ocr-owany przez silnik zainstalowany w centrali.
 8. Skanowanie na email – skan trafia na daną jednostkę i jest przesyłany do centrali w celu wysłania przez centralny smtp.
 9. Reguły obowiązują dla każdej jednostki jak i centrali.